TÁC DỤNG TITAN GEL

  • Tăng kích thước dương vật nhanh chóng và hiệu quả.
  • Có thể sử dụng như chất bôi trơn.
  • Sử dụng kết hợp với máy tập luyện cho DV.
  • Hổ trợ kích thích bơm máu vào thể hang DV với các bài tập bổ trợ,
  • ĐẠT MAXSIZE khi quan hệ.
  • Quý ông tự tin hơn khi làm chuyện ấy.
  • Khẳng định bản lĩnh đàn ông.